Visi dan Misi

  • Pengenalan fenomena kehidupan kesederhanaan bagi kalangan intelektual dan perjumpaan dengan kehidupan sehingga memperkecil jurang antara ide dan kenyataan.
  • Kecintaan pada kreatifitas dalam berkarya untuk pencerahan kehidupan dalam dimensi filosofis.
  • Tempt berkumpul, sharing dan media pembelajaran bagi kalangan penulis, pengarang dan profesional lainnya.
  • Advokasi filosofis yaitu cinta kebenaran, kebijaksanaan, kritis, pencerahan untuk semua golongan manusia dan filosofi bukan monopoli segelintir orang.
  • Pejumpaan dengan berbagai pemikiran untuk pencerahan umat manusia. Dengan demikian membuktikan kekuatan berpikir dan bertindak sama kuatnya dalam kehidupan manusia.